[version] Bump to v1.2.1 [ci skip]

0 jobs for v1.2.1
latest