[version] Bump [ci skip]

0 jobs for v1.2.0
latest