Status Job Pipeline Stage Name Timing Coverage
failed #213795
mine
147a515e
docker
#44379 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_37

00:03:43

failed #213794
mine
147a515e
docker
#44379 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:03:53

failed #213793
mine
147a515e
macosx
#44379 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_37

00:03:26

failed #213792
mine
147a515e
macosx
#44379 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:03:32

failed #212564
tf2
8ed34b1f
docker
#43979 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_37

00:03:52

failed #212563
tf2
8ed34b1f
docker
#43979 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

00:04:04

failed #212562
tf2
8ed34b1f
macosx
#43979 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_37

00:03:46

failed #212561
tf2
8ed34b1f
macosx
#43979 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

00:03:53

failed #212445
tf2
ee013d0d
docker
#43939 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_37

00:03:49

failed #212444
tf2
ee013d0d
docker
#43939 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

00:04:01

failed #212443
tf2
ee013d0d
macosx
#43939 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_37

00:03:54

failed #212442
tf2
ee013d0d
macosx
#43939 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

00:03:59

passed #211946
v1.2.1
d398004b
docker
#43780 by Tiago de Freitas Pereira's avatar pypi pypi

00:01:35

passed #211945
v1.2.1
d398004b
docker
#43780 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_stable

00:01:39

passed #211944
v1.2.1
d398004b
docker
#43780 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_37

00:08:50

41.0%
passed #211943
v1.2.1
d398004b
docker
#43780 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:09:09

41.0%
passed #211942
v1.2.1
d398004b
macosx
#43780 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_37

00:08:20

41.0%
passed #211941
v1.2.1
d398004b
macosx
#43780 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:08:34

41.0%
canceled #211940
master
d398004b
docker
#43779 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

canceled #211939
master
d398004b
docker
#43779 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_37

00:00:06

canceled #211938
master
d398004b
docker
#43779 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:00:07

canceled #211937
master
d398004b
macosx
#43779 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_37

00:00:05

canceled #211936
master
d398004b
macosx
#43779 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:00:05

failed #208466
tf2
c57a9077
docker
#42600 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_37

00:04:09

failed #208465
tf2
c57a9077
docker
#42600 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

00:04:15

failed #208464
tf2
c57a9077
macosx
#42600 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_37

00:04:23

failed #208463
tf2
c57a9077
macosx
#42600 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

00:04:32

failed #208425
tf2
dc7eb87e
docker
#42572 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_37

00:04:03

failed #208424
tf2
dc7eb87e
docker
#42572 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

00:04:11

failed #208423
tf2
dc7eb87e
macosx
#42572 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_37

00:03:55