Status Job Pipeline Stage Name Coverage
passed #170823
master
b10b59f3
docker
#32557 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

00:03:20

passed #170822
master
b10b59f3
macosx
#32557 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

02:15:13

70.0%
passed #170821
master
b10b59f3
docker
#32557 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

02:23:52

70.0%
skipped #170765
master
ee40233a
docker
#32531 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta
failed #170764
master
ee40233a
macosx
#32531 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

02:54:07

70.0%
failed #170763
master
ee40233a
docker
#32531 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

01:57:42

70.0%
failed #169479
amir
5c3cbc3f
macosx
#31970 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

02:12:14

64.0%
failed #169478
amir
5c3cbc3f
docker
#31970 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

00:16:23

passed #168118
master
ee40233a
macosx
#31402 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

02:20:28

70.0%
failed #168084
master
ee40233a
macosx
#31402 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:00:02

passed #168080
master
ee40233a
docker
#31402 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

00:03:46

failed #168079
master
ee40233a
macosx
#31402 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:16:57

62.0%
passed #168078
master
ee40233a
docker
#31402 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

02:09:30

70.0%
passed #168075
fix-style-transfer
c38c3ef6
macosx
#31400 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

02:53:49

70.0%
passed #168074
fix-style-transfer
c38c3ef6
docker
#31400 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

02:30:44

70.0%
passed #167860
v1.1.0
8975cc10
docker
#31310 by Tiago de Freitas Pereira's avatar pypi pypi

00:03:06

passed #167859
v1.1.0
8975cc10
docker
#31310 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_stable

00:03:18

passed #167858
v1.1.0
8975cc10
macosx
#31310 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

02:51:56

70.0%
passed #167857
v1.1.0
8975cc10
docker
#31310 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

02:40:24

70.0%
canceled #167856
master
8975cc10
docker
#31309 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

canceled #167855
master
8975cc10
macosx
#31309 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:00

canceled #167854
master
8975cc10
docker
#31309 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:00:05

failed #166465
new-changes
c9311f9c
macosx
#30762 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

02:20:12

68.0%
failed #166464
new-changes
c9311f9c
docker
#30762 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

00:28:11

failed #166463
amir
73c6aea2
macosx
#30761 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

00:03:05

failed #166462
amir
73c6aea2
docker
#30761 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

00:06:54

passed #165810
master
8e62d6e7
docker
#30512 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

00:01:26

passed #165809
master
8e62d6e7
macosx
#30512 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

02:19:19

70.0%
passed #165808
master
8e62d6e7
docker
#30512 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

01:56:42

70.0%
passed #165396
estimators_optimize_loss
21609745
macosx
#30341 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

02:10:07

70.0%