Status Job Pipeline Stage Name Timing Coverage
passed #210863
v2.0.19
5a198819
docker
#43485 by Tiago de Freitas Pereira's avatar pypi pypi

00:01:33

passed #210862
v2.0.19
5a198819
docker
#43485 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_stable

00:01:42

passed #210861
v2.0.19
5a198819
docker
#43485 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_37

00:05:25

92.0%
passed #210860
v2.0.19
5a198819
docker
#43485 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:05:23

92.0%
passed #210859
v2.0.19
5a198819
macosx
#43485 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_37

00:05:29

92.0%
passed #210858
v2.0.19
5a198819
macosx
#43485 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:05:35

92.0%
canceled #210857
master
5a198819
docker
#43484 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

canceled #210856
master
5a198819
docker
#43484 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_37

00:00:07

canceled #210855
master
5a198819
docker
#43484 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:00:08

canceled #210854
master
5a198819
macosx
#43484 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_37

00:00:03

canceled #210853
master
5a198819
macosx
#43484 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:00:03

passed #188199
v2.0.18
a36feb79
docker
#37095 by Amir MOHAMMADI's avatar pypi pypi

00:01:17

passed #188198
v2.0.18
a36feb79
docker
#37095 by Amir MOHAMMADI's avatar deploy deploy_stable

00:01:19

passed #188197
v2.0.18
a36feb79
docker
#37095 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_37

00:04:49

92.0%
passed #188196
v2.0.18
a36feb79
docker
#37095 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

00:04:49

92.0%
passed #188195
v2.0.18
a36feb79
macosx
#37095 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_37

00:04:43

92.0%
passed #188194
v2.0.18
a36feb79
macosx
#37095 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

00:04:51

92.0%
canceled #188193
master
a36feb79
docker
#37094 by Amir MOHAMMADI's avatar deploy deploy_beta

canceled #188192
master
a36feb79
docker
#37094 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_37

00:00:08

canceled #188191
master
a36feb79
docker
#37094 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

00:00:08

canceled #188190
master
a36feb79
macosx
#37094 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_37

00:00:02

canceled #188189
master
a36feb79
macosx
#37094 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

00:00:02

passed #178994
v2.0.17
b8a33044
macosx
#34806 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_37

00:14:02

92.0%
passed #178993
v2.0.17
b8a33044
docker
#34806 by Tiago de Freitas Pereira's avatar pypi pypi

00:04:30

passed #178992
v2.0.17
b8a33044
docker
#34806 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_stable

00:00:59

passed #178991
v2.0.17
b8a33044
docker
#34806 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_37

00:15:51

92.0%
passed #178990
v2.0.17
b8a33044
docker
#34806 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:15:42

92.0%
failed #178989
v2.0.17
b8a33044
macosx
#34806 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_37

00:00:01

passed #178988
v2.0.17
b8a33044
macosx
#34806 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:23:54

92.0%
canceled #178987
master
b8a33044
docker
#34805 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta