Status Job Pipeline Stage Name Coverage
passed #167142
v2.4.3
b5c15e72
docker
#31000 by Tiago de Freitas Pereira's avatar pypi pypi

00:02:58

passed #167141
v2.4.3
b5c15e72
docker
#31000 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_stable

00:03:12

passed #167140
v2.4.3
b5c15e72
macosx
#31000 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:08:17

40.0%
passed #167139
v2.4.3
b5c15e72
docker
#31000 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:21:38

40.0%
canceled #167138
master
b5c15e72
docker
#30999 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

canceled #167137
master
b5c15e72
macosx
#30999 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:00:07

canceled #167136
master
b5c15e72
docker
#30999 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:00:08

passed #163031
master
d6855b89
docker
#29434 by André Anjos's avatar deploy deploy_beta

00:05:10

passed #163030
master
d6855b89
macosx
#29434 by André Anjos's avatar build build_macosx_36

00:18:29

40.0%
passed #163029
master
d6855b89
docker
#29434 by André Anjos's avatar build build_linux_36

00:27:01

40.0%
passed #163026
netpbm-empty-lines
94fb56f2
docker
#29375 by André Anjos's avatar build build_linux_36

00:14:56

40.0%
passed #163025
netpbm-empty-lines
94fb56f2
macosx
#29375 by André Anjos's avatar build build_macosx_36

00:18:36

40.0%
failed #162937
netpbm-empty-lines
94fb56f2
docker
#29375 by André Anjos's avatar build build_linux_36

00:02:47

failed #162922
netpbm-empty-lines
94fb56f2
macosx
#29375 by André Anjos's avatar build build_macosx_36

00:04:29

failed #162921
netpbm-empty-lines
94fb56f2
docker
#29375 by André Anjos's avatar build build_linux_36

00:03:59

failed #162824
netpbm-empty-lines
94fb56f2
macosx
#29375 by André Anjos's avatar build build_macosx_36

00:02:20

failed #162823
netpbm-empty-lines
94fb56f2
docker
#29375 by André Anjos's avatar build build_linux_36

00:03:06

failed #162821
netpbm-empty-lines
537c5f98
macosx
#29374 by André Anjos's avatar build build_macosx_36

00:02:18

failed #162820
netpbm-empty-lines
537c5f98
docker
#29374 by André Anjos's avatar build build_linux_36

00:03:00

failed #162819
netpbm-empty-lines
06c564c4
macosx
#29373 by André Anjos's avatar build build_macosx_36

00:02:15

failed #162818
netpbm-empty-lines
06c564c4
docker
#29373 by André Anjos's avatar build build_linux_36

00:03:08

passed #147275
master
ef5341de
deployer
#23108 by André Anjos's avatar deploy deploy_beta

00:00:33

passed #147274
master
ef5341de
macosx
#23108 by André Anjos's avatar build build_macosx_36

00:08:39

40.0%
passed #147273
master
ef5341de
macosx
#23108 by André Anjos's avatar build build_macosx_27

00:09:12

40.0%
passed #147272
master
ef5341de
docker
#23108 by André Anjos's avatar build build_linux_36

00:10:43

40.0%
passed #147271
master
ef5341de
docker
#23108 by André Anjos's avatar build build_linux_27

00:13:11

40.0%
passed #147257
fix-throw
7d1d65c4
macosx
#23105 by André Anjos's avatar build build_macosx_36

00:13:42

40.0%
passed #147256
fix-throw
7d1d65c4
macosx
#23105 by André Anjos's avatar build build_macosx_27

00:13:59

40.0%
passed #147255
fix-throw
7d1d65c4
docker
#23105 by André Anjos's avatar build build_linux_36

00:11:43

40.0%
passed #147254
fix-throw
7d1d65c4
docker
#23105 by André Anjos's avatar build build_linux_27

00:13:04

40.0%