Status Job Pipeline Stage Name Coverage
failed #171438
master
7656f8fe
docker
#32514 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

01:00:01

passed #171437
master
7656f8fe
macosx
#32514 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:01:44

failed #171436
master
7656f8fe
docker
#32514 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:30:52

passed #170719
master
7656f8fe
macosx
#32514 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:02:24

failed #170718
master
7656f8fe
macosx
#32514 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:00:01

passed #170717
master
7656f8fe
docker
#32514 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

00:03:01

failed #170716
master
7656f8fe
macosx
#32514 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:00:01

passed #170715
master
7656f8fe
docker
#32514 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:15:14

passed #167379
v1.0.2
04772699
docker
#31102 by Tiago de Freitas Pereira's avatar pypi pypi

00:03:05

passed #167378
v1.0.2
04772699
docker
#31102 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_stable

00:03:14

passed #167377
v1.0.2
04772699
macosx
#31102 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:01:10

passed #167376
v1.0.2
04772699
docker
#31102 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:23:05

canceled #167375
master
04772699
docker
#31101 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

canceled #167374
master
04772699
macosx
#31101 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:00:09

canceled #167373
master
04772699
docker
#31101 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:00:02

passed #165893
master
b4341186
docker
#30542 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

00:01:29

passed #165892
master
b4341186
macosx
#30542 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:01:01

passed #165891
master
b4341186
docker
#30542 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:08:55

skipped #165879
master
2cc66157
docker
#30537 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta
passed #165878
master
2cc66157
macosx
#30537 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:01:15

failed #165877
master
2cc66157
docker
#30537 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:07:45

passed #165417
master
eea537b2
docker
#30349 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

00:02:56

passed #165416
master
eea537b2
macosx
#30349 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:02:47

passed #165415
master
eea537b2
docker
#30349 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:18:20

passed #161166
master
eea537b2
docker
#28654 by André Anjos's avatar deploy deploy_beta

00:04:02

passed #161165
master
eea537b2
macosx
#28654 by André Anjos's avatar build build_macosx_36

00:00:56

passed #161164
master
eea537b2
docker
#28654 by André Anjos's avatar build build_linux_36

00:23:08

passed #161161
conda-linux-only-fix
112f5251
macosx
#28652 by André Anjos's avatar build build_macosx_36

00:02:13

passed #161160
conda-linux-only-fix
112f5251
docker
#28652 by André Anjos's avatar build build_linux_36

00:18:49

failed #161159
conda-linux-only-fix
ba7689e4
macosx
#28651 by André Anjos's avatar build build_macosx_36

00:02:16