Status Job Pipeline Stage Name Coverage
passed #167372
v1.0.6
95bd17ee
docker
#31099 by Tiago de Freitas Pereira's avatar pypi pypi

00:02:58

passed #167371
v1.0.6
95bd17ee
docker
#31099 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_stable

00:03:17

passed #167370
v1.0.6
95bd17ee
macosx
#31099 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:20:40

passed #167369
v1.0.6
95bd17ee
docker
#31099 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:20:57

canceled #167368
master
95bd17ee
docker
#31098 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

canceled #167367
master
95bd17ee
macosx
#31098 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:00:08

canceled #167366
master
95bd17ee
docker
#31098 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

passed #164473
master
d432c408
macosx
#29823 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

00:12:16

passed #164472
master
d432c408
docker
#29823 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

00:19:24

failed #164443
master
d432c408
docker
#29823 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

00:04:11

failed #164156
master
d432c408
macosx
#29823 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

00:05:06

failed #164155
master
d432c408
docker
#29823 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

00:06:14

passed #164110
master
d432c408
docker
#29823 by Amir MOHAMMADI's avatar deploy deploy_beta

00:03:29

failed #164109
master
d432c408
macosx
#29823 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

00:04:52

failed #164108
master
d432c408
docker
#29823 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

00:02:40

passed #157431
master
d432c408
macosx
#27118 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

00:10:17

passed #157415
master
d432c408
docker
#27118 by Amir MOHAMMADI's avatar deploy deploy_beta

00:02:36

passed #157414
master
d432c408
macosx
#27118 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

00:13:34

passed #157413
master
d432c408
docker
#27118 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

00:05:42

passed #157412
reyeleye
61458972
macosx
#27117 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

00:18:25

passed #157411
reyeleye
61458972
docker
#27117 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

00:18:55

passed #144003
v1.0.5
3f80c8b8
deployer
#22136 by Amir MOHAMMADI's avatar pypi pypi

00:00:09

passed #144002
v1.0.5
3f80c8b8
deployer
#22136 by Amir MOHAMMADI's avatar deploy deploy_stable

00:00:27

passed #144001
v1.0.5
3f80c8b8
macosx
#22136 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

00:16:18

passed #144000
v1.0.5
3f80c8b8
macosx
#22136 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_27

00:16:41

passed #143999
v1.0.5
3f80c8b8
docker
#22136 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

00:19:06

passed #143998
v1.0.5
3f80c8b8
docker
#22136 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_27

00:19:51

canceled #143997
master
3f80c8b8
deployer
#22135 by Amir MOHAMMADI's avatar deploy deploy_beta

canceled #143996
master
3f80c8b8
macosx
#22135 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

00:00

canceled #143995
master
3f80c8b8
macosx
#22135 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_27

00:00:01