Status Job Pipeline Stage Name Coverage
passed #168779
master
41c9d23d
docker
#31710 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

00:02:56

passed #168778
master
41c9d23d
macosx
#31710 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:10:44

70.0%
passed #168777
master
41c9d23d
docker
#31710 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:09:03

69.0%
passed #167088
v3.1.1
fa3d8966
docker
#30977 by Tiago de Freitas Pereira's avatar pypi pypi

00:04:50

passed #167087
v3.1.1
fa3d8966
docker
#30977 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_stable

00:04:54

passed #167086
v3.1.1
fa3d8966
macosx
#30977 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:06:27

70.0%
passed #167085
v3.1.1
fa3d8966
docker
#30977 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:15:08

69.0%
canceled #167084
master
fa3d8966
docker
#30976 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

canceled #167083
master
fa3d8966
macosx
#30976 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:00:05

canceled #167082
master
fa3d8966
docker
#30976 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:00:01

failed #166407
vstack_features
e4106bd1
macosx
#30740 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

00:10:05

70.0%
failed #166406
vstack_features
e4106bd1
docker
#30740 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

01:00:00

failed #166404
vstack_features
99024b66
macosx
#30739 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

00:06:18

70.0%
failed #166403
vstack_features
99024b66
docker
#30739 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

01:00:00

passed #165366
master
0fc24e19
docker
#30328 by André Anjos's avatar deploy deploy_beta

00:01:25

passed #165365
master
0fc24e19
macosx
#30328 by André Anjos's avatar build build_macosx_36

00:06:19

70.0%
passed #165364
master
0fc24e19
docker
#30328 by André Anjos's avatar build build_linux_36

00:05:37

69.0%
passed #165363
bob-devtools-issue-24
17603671
macosx
#30327 by André Anjos's avatar build build_macosx_36

00:06:19

70.0%
passed #165362
bob-devtools-issue-24
17603671
docker
#30327 by André Anjos's avatar build build_linux_36

00:04:08

69.0%
passed #163600
master
77744c74
docker
#29638 by Amir MOHAMMADI's avatar deploy deploy_beta

00:02:55

passed #163599
master
77744c74
macosx
#29638 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

00:06:23

70.0%
passed #163598
master
77744c74
docker
#29638 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

00:05:33

69.0%
passed #163593
sdkroot
3a0c6ef9
macosx
#29635 by André Anjos's avatar build build_macosx_36

00:10:02

70.0%
passed #163592
sdkroot
3a0c6ef9
docker
#29635 by André Anjos's avatar build build_linux_36

00:11:26

69.0%
passed #163566
sdkroot
66adf361
macosx
#29624 by André Anjos's avatar build build_macosx_36

00:09:37

70.0%
passed #163565
sdkroot
66adf361
docker
#29624 by André Anjos's avatar build build_linux_36

00:05:42

69.0%
failed #163559
sdkroot
0d31b297
macosx
#29621 by André Anjos's avatar build build_macosx_36

00:09:35

63.0%
passed #163558
sdkroot
0d31b297
docker
#29621 by André Anjos's avatar build build_linux_36

00:05:32

69.0%
passed #163550
sdkroot
1d2bd69b
macosx
#29617 by André Anjos's avatar build build_macosx_36

00:10:37

70.0%
passed #163549
sdkroot
1d2bd69b
docker
#29617 by André Anjos's avatar build build_linux_36

00:13:10

69.0%