Status Job Pipeline Stage Name Coverage
passed #148654
master
e48623c8
deployer
#23603 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

00:12

passed #148653
master
e48623c8
macosx
#23603 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

10:08

70.0%
passed #148652
master
e48623c8
macosx
#23603 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_27

10:53

69.0%
passed #148651
master
e48623c8
docker
#23603 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

08:03

70.0%
passed #148650
master
e48623c8
docker
#23603 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_27

04:46

69.0%
passed #147213
master
e48623c8
deployer
#23092 by Amir MOHAMMADI's avatar deploy deploy_beta

00:15

passed #147212
master
e48623c8
macosx
#23092 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

09:48

70.0%
passed #147211
master
e48623c8
macosx
#23092 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_27

09:09

69.0%
passed #147210
master
e48623c8
docker
#23092 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

07:13

70.0%
passed #147209
master
e48623c8
docker
#23092 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_27

07:13

69.0%
passed #147208
click
b34217e1
macosx
#23091 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

09:19

70.0%
passed #147207
click
b34217e1
macosx
#23091 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_27

10:00

69.0%
passed #147206
click
b34217e1
docker
#23091 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

09:01

70.0%
passed #147205
click
b34217e1
docker
#23091 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_27

09:12

69.0%
failed #147189
click
acd4e8a5
macosx
#23085 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

09:17

69.0%
failed #147188
click
acd4e8a5
macosx
#23085 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_27

09:05

69.0%
failed #147187
click
acd4e8a5
docker
#23085 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

15:11

69.0%
failed #147186
click
acd4e8a5
docker
#23085 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_27

15:15

69.0%
passed #145196
master
a028a265
deployer
#22475 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

00:13

passed #145195
master
a028a265
macosx
#22475 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

10:17

69.0%
passed #145194
master
a028a265
macosx
#22475 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_27

09:38

69.0%
passed #145193
master
a028a265
docker
#22475 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

05:30

70.0%
passed #145192
master
a028a265
docker
#22475 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_27

05:30

69.0%
passed #143461
v3.1.0
15397630
deployer
#21957 by Amir MOHAMMADI's avatar pypi pypi

00:09

passed #143460
v3.1.0
15397630
deployer
#21957 by Amir MOHAMMADI's avatar deploy deploy_stable

00:24

passed #143459
v3.1.0
15397630
macosx
#21957 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

08:42

69.0%
passed #143458
v3.1.0
15397630
macosx
#21957 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_27

09:20

69.0%
passed #143457
v3.1.0
15397630
docker
#21957 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

04:04

70.0%
passed #143456
v3.1.0
15397630
docker
#21957 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_27

04:04

69.0%
canceled #143455
master
15397630
deployer
#21956 by Amir MOHAMMADI's avatar deploy deploy_beta