Status Job Pipeline Stage Name Timing Coverage
passed #217457
master
ea58fddd
docker
#45452 by Amir MOHAMMADI's avatar deploy deploy_beta

00:01:09

passed #217456
master
ea58fddd
docker
#45452 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_37

00:02:54

58.0%
passed #217455
master
ea58fddd
docker
#45452 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

00:02:56

58.0%
passed #217454
master
ea58fddd
macosx
#45452 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_37

00:09:42

58.0%
passed #217453
master
ea58fddd
macosx
#45452 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

00:09:43

58.0%
skipped #216475
master
ea58fddd
docker
#45230 by Amir MOHAMMADI's avatar deploy deploy_beta
failed #216474
master
ea58fddd
docker
#45230 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_37

00:00:58

failed #216473
master
ea58fddd
docker
#45230 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

00:01:00

failed #216472
master
ea58fddd
macosx
#45230 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_37

00:01:00

failed #216471
master
ea58fddd
macosx
#45230 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

00:01:18

passed #211448
v3.0.9
d6b3f069
docker
#43646 by Tiago de Freitas Pereira's avatar pypi pypi

00:01:31

passed #211447
v3.0.9
d6b3f069
docker
#43646 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_stable

00:01:36

passed #211446
v3.0.9
d6b3f069
docker
#43646 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_37

00:03:38

58.0%
passed #211445
v3.0.9
d6b3f069
docker
#43646 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:03:42

58.0%
passed #211444
v3.0.9
d6b3f069
macosx
#43646 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_37

00:03:27

58.0%
passed #211443
v3.0.9
d6b3f069
macosx
#43646 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:03:34

58.0%
canceled #211442
master
d6b3f069
docker
#43645 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

canceled #211441
master
d6b3f069
docker
#43645 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_37

00:00:04

canceled #211440
master
d6b3f069
docker
#43645 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:00:05

canceled #211439
master
d6b3f069
macosx
#43645 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_37

00:00:04

canceled #211438
master
d6b3f069
macosx
#43645 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:00:04

passed #188764
v3.0.8
46f5760c
docker
#37244 by Amir MOHAMMADI's avatar pypi pypi

00:01:12

passed #188763
v3.0.8
46f5760c
docker
#37244 by Amir MOHAMMADI's avatar deploy deploy_stable

00:01:16

passed #188762
v3.0.8
46f5760c
docker
#37244 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_37

00:03:12

58.0%
passed #188761
v3.0.8
46f5760c
docker
#37244 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

00:03:18

58.0%
passed #188760
v3.0.8
46f5760c
macosx
#37244 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_37

00:02:42

58.0%
passed #188759
v3.0.8
46f5760c
macosx
#37244 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

00:06:36

58.0%
canceled #188758
master
46f5760c
docker
#37243 by Amir MOHAMMADI's avatar deploy deploy_beta

canceled #188757
master
46f5760c
docker
#37243 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_37

00:00:05

canceled #188756
master
46f5760c
docker
#37243 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

00:00:05