Status Job Pipeline Stage Name Timing Coverage
passed #217447
master
9dd6fa0e
docker
#45450 by Amir MOHAMMADI's avatar deploy deploy_beta

00:01:10

passed #217446
master
9dd6fa0e
docker
#45450 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_37

00:03:28

58.0%
passed #217445
master
9dd6fa0e
docker
#45450 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

00:03:28

58.0%
passed #217444
master
9dd6fa0e
macosx
#45450 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_37

00:03:38

58.0%
passed #217443
master
9dd6fa0e
macosx
#45450 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

00:03:42

58.0%
skipped #216460
master
9dd6fa0e
docker
#45227 by Amir MOHAMMADI's avatar deploy deploy_beta
failed #216459
master
9dd6fa0e
docker
#45227 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_37

00:00:57

failed #216458
master
9dd6fa0e
docker
#45227 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

00:00:55

failed #216457
master
9dd6fa0e
macosx
#45227 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_37

00:01:10

failed #216456
master
9dd6fa0e
macosx
#45227 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

00:01:08

passed #211385
v2.2.6
d6c72c5c
docker
#43628 by Tiago de Freitas Pereira's avatar pypi pypi

00:01:33

passed #211384
v2.2.6
d6c72c5c
docker
#43628 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_stable

00:01:34

passed #211383
v2.2.6
d6c72c5c
docker
#43628 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_37

00:04:06

58.0%
passed #211382
v2.2.6
d6c72c5c
docker
#43628 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:04:06

58.0%
passed #211381
v2.2.6
d6c72c5c
macosx
#43628 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_37

00:09:35

58.0%
passed #211380
v2.2.6
d6c72c5c
macosx
#43628 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:09:37

58.0%
canceled #211379
master
d6c72c5c
docker
#43627 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

canceled #211378
master
d6c72c5c
docker
#43627 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_37

00:00:03

canceled #211377
master
d6c72c5c
docker
#43627 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:00:03

canceled #211376
master
d6c72c5c
macosx
#43627 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_37

00:00:07

canceled #211375
master
d6c72c5c
macosx
#43627 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:00:07

failed #211374
v2.2.5
6dc3055c
docker
#43625 by Tiago de Freitas Pereira's avatar pypi pypi

00:01:23

passed #211373
v2.2.5
6dc3055c
docker
#43625 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_stable

00:01:33

passed #211372
v2.2.5
6dc3055c
docker
#43625 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_37

00:04:06

58.0%
passed #211371
v2.2.5
6dc3055c
docker
#43625 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:04:06

58.0%
passed #211370
v2.2.5
6dc3055c
macosx
#43625 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_37

00:04:00

58.0%
passed #211369
v2.2.5
6dc3055c
macosx
#43625 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:04:05

58.0%
canceled #211368
master
6dc3055c
docker
#43624 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

canceled #211367
master
6dc3055c
docker
#43624 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_37

00:00:03

canceled #211366
master
6dc3055c
docker
#43624 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:00:03