Status Job Pipeline Stage Name Timing Coverage
passed #179629
v1.0.1
3e938658
macosx
#34979 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:06:03

passed #179628
v1.0.1
3e938658
docker
#34979 by Tiago de Freitas Pereira's avatar pypi pypi

00:00:53

passed #179627
v1.0.1
3e938658
docker
#34979 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_stable

00:00:56

passed #179626
v1.0.1
3e938658
docker
#34979 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_37

00:02:53

passed #179625
v1.0.1
3e938658
docker
#34979 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:02:53

passed #179624
v1.0.1
3e938658
macosx
#34979 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_37

00:02:26

failed #179623
v1.0.1
3e938658
macosx
#34979 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:00:01

canceled #179622
master
3e938658
docker
#34978 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

canceled #179621
master
3e938658
docker
#34978 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_37

00:00:05

canceled #179620
master
3e938658
docker
#34978 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:00:05

canceled #179619
master
3e938658
macosx
#34978 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_37

00:00:04

failed #179618
master
3e938658
macosx
#34978 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:00:01

passed #172889
master
7841abf8
docker
#33196 by Guillaume HEUSCH's avatar deploy deploy_beta

00:02:36

passed #172888
master
7841abf8
docker
#33196 by Guillaume HEUSCH's avatar build build_linux_37

00:09:08

passed #172887
master
7841abf8
docker
#33196 by Guillaume HEUSCH's avatar build build_linux_36

00:07:34

passed #172886
master
7841abf8
macosx
#33196 by Guillaume HEUSCH's avatar build build_macosx_37

00:09:10

passed #172885
master
7841abf8
macosx
#33196 by Guillaume HEUSCH's avatar build build_macosx_36

00:10:46

passed #167648
v1.0.0
2a27004a
docker
#31219 by Tiago de Freitas Pereira's avatar pypi pypi

00:03:02

passed #167647
v1.0.0
2a27004a
docker
#31219 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_stable

00:03:13

passed #167646
v1.0.0
2a27004a
macosx
#31219 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:12:10

passed #167645
v1.0.0
2a27004a
docker
#31219 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:19:39

canceled #167644
master
2a27004a
docker
#31218 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

canceled #167643
master
2a27004a
macosx
#31218 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:00:05

canceled #167642
master
2a27004a
docker
#31218 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:00:03

passed #160311
master
ce848d44
macosx
#27803 by Guillaume HEUSCH's avatar build build_macosx_36

00:10:13

passed #160303
master
ce848d44
docker
#27803 by Guillaume HEUSCH's avatar build build_linux_36

00:10:23

passed #159176
master
ce848d44
docker
#27803 by Guillaume HEUSCH's avatar deploy deploy_beta

00:02:43

failed #159175
master
ce848d44
macosx
#27803 by Guillaume HEUSCH's avatar build build_macosx_36

00:03:58

failed #159174
master
ce848d44
docker
#27803 by Guillaume HEUSCH's avatar build build_linux_36

00:03:28

skipped #159173
master
f1b10e42
deployer
#27802 by Guillaume HEUSCH's avatar deploy deploy_beta