Status Name Job Pipeline Stage Duration Coverage
passed deploy_beta #263889
master
91422d95
bob docker
#60052 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy

00:01:35

passed build_linux_39 #263888
master
91422d95
bob docker
#60052 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:06:53

72.0%
passed build_linux_38 #263887
master
91422d95
bob docker
#60052 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:06:35

72.0%
passed build_macos_arm_39 #263886
master
91422d95
bob macos arm
#60052 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:03:31

72.0%
passed build_macos_intel_39 #263885
master
91422d95
bob macos intel
#60052 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:11:18

72.0%
passed build_macos_intel_38 #263884
master
91422d95
bob macos intel
#60052 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:11:19

72.0%
passed build_linux_39 #263873
fix
81fe5783
bob docker
#60048 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:06:59

72.0%
passed build_linux_38 #263872
fix
81fe5783
bob docker
#60048 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:06:54

72.0%
passed build_macos_arm_39 #263871
fix
81fe5783
bob macos arm
#60048 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:03:32

72.0%
passed build_macos_intel_39 #263870
fix
81fe5783
bob macos intel
#60048 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:12:24

72.0%
passed build_macos_intel_38 #263869
fix
81fe5783
bob macos intel
#60048 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:12:24

72.0%
skipped deploy_beta #263433
master
c00cb64d
bob docker
#59929 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy
failed build_linux_39 #263432
master
c00cb64d
bob docker
#59929 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:06:52

failed build_linux_38 #263431
master
c00cb64d
bob docker
#59929 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:06:38

passed build_macos_arm_39 #263430
master
c00cb64d
bob macos arm
#59929 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:03:48

72.0%
passed build_macos_intel_39 #263429
master
c00cb64d
bob macos intel
#59929 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:10:21

72.0%
passed build_macos_intel_38 #263428
master
c00cb64d
bob macos intel
#59929 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:10:21

72.0%
passed deploy_beta #259173
master
c00cb64d
bob docker
#58832 by Amir MOHAMMADI's avatar deploy

00:01:51

passed build_linux_39 #259172
master
c00cb64d
bob docker
#58832 by Amir MOHAMMADI's avatar build

00:09:29

72.0%
passed build_linux_38 #259171
master
c00cb64d
bob docker
#58832 by Amir MOHAMMADI's avatar build

00:09:19

72.0%
passed build_macos_arm_39 #259170
master
c00cb64d
bob macos arm
#58832 by Amir MOHAMMADI's avatar build

00:05:48

72.0%
passed build_macos_intel_39 #259169
master
c00cb64d
bob macos intel
#58832 by Amir MOHAMMADI's avatar build

00:24:02

72.0%
passed build_macos_intel_38 #259168
master
c00cb64d
bob macos intel
#58832 by Amir MOHAMMADI's avatar build

00:23:58

72.0%
passed pypi #248609
v2.2.8
6d2cf2ab
bob docker
#55753 by Amir MOHAMMADI's avatar pypi

00:01:38

passed deploy_stable #248608
v2.2.8
6d2cf2ab
bob docker
#55753 by Amir MOHAMMADI's avatar deploy

00:01:43

passed build_linux_38 #248607
v2.2.8
6d2cf2ab
bob docker
#55753 by Amir MOHAMMADI's avatar build

00:10:02

72.0%
passed build_macos_intel_38 #248606
v2.2.8
6d2cf2ab
bob macos intel
#55753 by Amir MOHAMMADI's avatar build

00:17:59

72.0%
canceled deploy_beta #248605
master
6d2cf2ab
bob docker
#55752 by Amir MOHAMMADI's avatar deploy

canceled build_linux_38 #248604
master
6d2cf2ab
bob docker
#55752 by Amir MOHAMMADI's avatar build

00:00:06

canceled build_macos_intel_38 #248603
master
6d2cf2ab
bob macos intel
#55752 by Amir MOHAMMADI's avatar build

00:00:00