Status Job Pipeline Stage Name Coverage
passed #167698
v3.4.3
5abfeb67
docker
#31241 by Tiago de Freitas Pereira's avatar pypi pypi

00:03:04

passed #167697
v3.4.3
5abfeb67
docker
#31241 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_stable

00:03:18

passed #167696
v3.4.3
5abfeb67
macosx
#31241 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:07:14

81.0%
passed #167695
v3.4.3
5abfeb67
docker
#31241 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:20:38

81.0%
canceled #167694
master
5abfeb67
docker
#31240 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

canceled #167693
master
5abfeb67
macosx
#31240 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:00:08

canceled #167692
master
5abfeb67
docker
#31240 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:00:07

passed #166615
master
38f5aaa7
docker
#30810 by Amir MOHAMMADI's avatar deploy deploy_beta

00:01:17

passed #166614
master
38f5aaa7
macosx
#30810 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

00:13:06

81.0%
passed #166613
master
38f5aaa7
docker
#30810 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

00:07:00

81.0%
failed #166609
master
38f5aaa7
docker
#30808 by Amir MOHAMMADI's avatar deploy deploy_beta

00:01:02

passed #166608
master
38f5aaa7
macosx
#30808 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

00:22:29

81.0%
passed #166607
master
38f5aaa7
docker
#30808 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

00:07:07

81.0%
passed #166602
master
0a0d3c2f
docker
#30806 by Amir MOHAMMADI's avatar deploy deploy_beta

00:05:22

passed #166601
master
0a0d3c2f
macosx
#30806 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

00:22:48

91.0%
passed #166600
master
0a0d3c2f
docker
#30806 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

00:10:38

91.0%
passed #166595
replay-mobile
aaf9f639
docker
#30759 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

00:29:34

81.0%
failed #166591
replay-mobile
aaf9f639
docker
#30759 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

00:05:04

passed #166590
logging-improve
3c703cc8
macosx
#30802 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

00:08:13

91.0%
passed #166589
logging-improve
3c703cc8
docker
#30802 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

00:21:53

91.0%
failed #166535
replay-mobile
aaf9f639
docker
#30759 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

00:22:00

failed #166523
logging-improve
9ac3f543
macosx
#30782 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

00:07:31

91.0%
failed #166522
logging-improve
9ac3f543
docker
#30782 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

00:18:06

91.0%
passed #166459
replay-mobile
aaf9f639
macosx
#30759 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

00:16:09

81.0%
failed #166458
replay-mobile
aaf9f639
docker
#30759 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

01:00:01

passed #152479
master
e72166cd
deployer
#25077 by Amir MOHAMMADI's avatar deploy deploy_beta

00:00:12

passed #152478
master
e72166cd
macosx
#25077 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

00:05:41

91.0%
passed #152477
master
e72166cd
docker
#25077 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

00:06:17

91.0%
passed #152476
p1
8194610d
macosx
#25076 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

00:18:00

91.0%
passed #152475
p1
8194610d
docker
#25076 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

00:07:09

91.0%