Commit 99e717d7 authored by Samuel GAIST's avatar Samuel GAIST

Increased latest version to 1.6.1b0 [skip ci]

parent e3e53c8e
Pipeline #35626 skipped